Standard

ZEMĚ PŮVODU: Španělsko

DATUM PUBLIKACE PLATNÉHO ORIGINÁLNÍHO STANDARDU: 26. 05. 1982

VYUŽITÍ: Pes na štvanice určený k lovu zajíců v terénu, rychle pronásledující zvěř a lovící na dohled. Dříve se používal také k lovu jiných zvířat jako králíků, lišek a dokonce divokých prasat, avšak v podstatě je toto plemeno určeno k lovu zajíců v terénu.

KLASIFIKACE FCI: Skupina 10 - Chrti, Sekce 3 - Krátkosrstí chrti, Bez pracovní zkoušky.

CELKOVÝ VZHLED: Chrt značné velikosti, středního formátu, s lehce konvexním profilem, podlouhlé stavby těla, s dlouhou a štíhlou hlavou. Kompaktní kostra, dlouhá a štíhlá hlava, prostorný hrudní koš, silně vtažené břicho a velmi dlouhý ocas. Pánevní končetiny výrazně svisle postavené a dobře osvalené. Jemná krátká srst nebo polodlouhá drsná srst.

DŮLEŽITÉ PROPORCE: Obdélníkový trup: délka trupu je poněkud delší než kohoutková výška. Podstatné jsou především proporce a funkční harmonie v postoji i v pohybu.

CHOVÁNÍ A TEMPERAMENT: Klidná a spíše rezervované povaha. Při lovu se však projeví jeho průbojnost a živost.

HLAVA: V souladu s tělem je hlava dlouhá, kostnatá a suchá. Poměr délky mozkovny vzhledem k délce tlamy činí 5 : 6. Délka mozkovny je 5, délka tlamy je 6. Horní linie tlamy a lebky se lehce rozbíhají. Při pohledu shora by měla hlava být velmi dlouhá a stejnoměrná, s dlouhou a štíhlou tlamou.

MOZKOVNA:
Lebka: Štíhlá a z profilu lehce konvexní. Její délka přesahuje šířku. Středem klenby mozkovny probíhá rýha, která je v prvních dvou třetinách (při pohledu od tlamy) velmi výrazná. Čelní hrboly a týlní hrbol jsou jen naznačené.
Stop: Lehký, jen velmi málo vyjádřený.

LEBKA OBLIČEJOVÉ ČÁSTI:
Nosní houba: Malá, vlhká; černě pigmentovaná.
Tlama: Dlouhá, s lehce konvexním a štíhlým hřbetem nosu.
Pysky: Velmi suché. Horní pysk těsně překrývá dolní. Dolní netvoří žádný výrazný koutek tlamy. Pysky jsou jemné, těsně přiléhající a tmavě pigmentované.
Čelisti / zuby: Zuby silné, bílé a zdravé. Nůžkový skus. Špičáky jsou silně vyvinuty. Plný počet premolárů.
Oči: Malé, šikmo uložené, mandlového tvaru; přednostně tmavé, oříškově zbarvené. Klidný, měkký a zdrženlivý výraz.
Oční víčka: Jemná kůže a tmavá kůže sliznic. Velmi těsně přiléhají k oční bulvě.
Uši: Široké nasazení, trojúhelníkový tvar, masité v první třetině, k zaoblené špičce jsou tenčí a jemnější. Vysoko nasazené. Při vzbuzené pozornosti psa jsou uši v první třetině zpola vzpřímené, se složenými konci směřujícími stranou. V klidu (uvolnění) tvoří uši růžicové ucho těsně přiléhající k hlavě. Pokud uši natáhneme dopředu, dosahují těsně ke koutku tlamy.
Patro: Tmavé, se silně vystupujícími, výrazně vyjádřenými rýhami sliznice.

KRK: Dlouhý, oválný, plochý, štíhlý, silný a pohyblivý. Štíhlý u nasazení hlavy, k počátku trupu se lehce rozšiřuje. Horní linie je lehce konkávní. Dolní linie je téměř rovná, s lehkým vyklenutím oprotřed.

TRUP:
Celkový pohled: Obdélníkový, silný a pohyblivý, vykazuje sílu, pohyblivost a vytrvalost. Hrudní koš je silně vyvinutý; silně vtažené břicho.
Horní linie z profilu: Lehce konkávně probíhající hřbetní linie, konvexně probíhající bederní partie. Bez náhlých přerušení a odchylek za pohybu, což působí dojmem velké pružnosti.
Kohoutek: Jednoduše naznačený.
Hřbet: Rovný, dlouhý a dobře vyznačený.
Bedra: Dlouhá, silná, nepříliš široká, s klenutou horní linií a kompaktním svalstvem, budící dojem pohyblivosti a síly. Výška beder může ve střední části přesahovat kohoutkovou výšku.
Záď: Dlouhá, silná a velmi šikmá. Její sklon vůči horizontále přesahuje 45°.
Hruď: Mohutná, ale přesto ne příliš široká; Hluboká, aniž by dosahovala k lokti, a velmi dlouhá až k volným žebrům. Vrchol prsní kosti vyjádřen.
Žebra: Plochá žebra s velkými mezižeberními mezerami. Žebra musí být dobře viditelná a vyjádřená. Obvod hrudního koše je jen o málo větší než kohoutková výška.
Dolní linie z profilu a břicho: Břicho je od konce prsní kosti silně vtažené. Krátké a suché boky. Dobře vyvinuté slabiny.

OCAS: Hluboko nasazen a u kořene ocasu silný. Probíhá podél končetin a těsně k nim přiléhá. Postupně se zužuje až k velmi tenké špičce. Pohyblivý a velmi dlouhý; dosahuje hluboko přes hlezno. V klidu má ocas srpovitý tvar, se solně vyjádřeným háčkem na konci směřujícím ke straně. Je zatažen mezi běhy a háčkem se téměř dotýká země před pánevními končetinami. To je charakteristický postoj, který plemeni propůjčuje typický vzhled.

KONČETINY:
HRUDNÍ KONČETINY:
Všeobecně: Běhy absolutně svislé, jemné, rovné a rovnoběžné; kratší a jemnější přední nadprstí. Zaječí tlapky.
Plece: Suché, Krátké a šikmé. Lopatka musí být výrazně kratší než pažní kost.
Nadloktí: Dlouhá pažní kost, delší než lopatka, velmi svalnaté, s volným loktem třebaže loket těsně přiléhá k tělu.
Předloktí: Velmi dlouhé, rovné a rovnoběžné; dobře vyjádřené kosti; vystupující šlachy. Karpální polštářek velmi silně vyjádřen.
Přední nadprstí: Lehce skloněné, jemné a krátké.
Tlapy hrudních končetin: Zaječí tlapky. Těsně uzavřené a dobře klenuté prsty. Silné a dlouhé články prstů. Polštářky tlap tvrdé a dobře vyvinuté. Kůže mezi prsty přiměřeně vyvinutá; drápy jsou dobře vyvinuté.
Úhly: Úhel mezi lopatkou a pažní kostí - 110 stupňů, Úhel mezi pažní kostí a předloktím - 130 stupňů.
PÁNEVNÍ KONČETINY:
Všeobecně: Silné, dobře vyznačené kosti; dlouhé, dobře vyvinuté osvalení. Absolutně svisle postavené, se správným úhlením. Dobře vyjádřená hlezna; krátké nadprstí postavené kolmo k zemi. Zaječí tlapky s klenutými prsty. Pánevní končetina budí dojem síly a obratnosti při dobrém posuvu.
Stehna: Velmi silná, dlouhá, svalnatá a pevná. Kosti stehna jsou optimálně svisle postavené (k podložce). Při pohledu zezadu je na první pohled vidět velmi dobře vyvinuté osvalení; délka dlouhého, plochého a silného stehna činí 3 délky lýtka.
Lýtka: Velmi dlouhá, s dobře vyjádřenými, jemnými kostmi. Svalnaté v horní části a méně svalnaté v dolní části, se zřetelně viditelnými žilami a šlachami.
Hlezno: Velmi vyjádřené s dobře viditelnými a silně vyvinutými Achillovými šlachami.
Nárt: Tenkým, krátký a kolmo k zemi postavený.
Tlapy pánevních končetin: Oválné, stejně formované jako tlapy hrudních končetin.
Úhly: Kyčle ke stehnu - 110 stupňů, Stehno k holeni - 130 stupňů, Úhel hlezna je větší než 140 stupňů.

CHODY / POHYB: Typickým způsobem pohybu tohoto plemena je přirozeně cval. Klus je velmi dlouhý, těsně nad zemí, pružný a energický. Bez tendence k mimochodu a k posunu bokem.

KŮŽE: Těsně přiléhá k tělu ve všech partiích, je odolná a pohyblivá, růžově zbarvená. Sliznice by měly být tmavé.

OSRSTĚNÍ
SRST: Hustá, velmi jemní, krátká, hladká; stejnoměrně pokrývá celé tělo až po mezery mezi prsty. V zadní části stehen poněkud delší. Varieta s polodlouhou drsnou srstí vykazuje odlišnou drsnost a délku srsti; třebaže srst vždy stejnoměrně pokrývá celé tělo, vzniká vous na horním pysku, na tvářích, huňatých obočích a chocholce.
BARVA: Všechny barvy jsou přípustné. Typické barvy v pořadí, v jakém se jim dává přednost, jsou:
- Plavé a více nebo méně tmavě žíhané, dobře pigmentované.
- Černá.
- Černá skvrnitá, světlé nebo tmavě.
- Tmavé odstíny žluté.
- Skořicová.
- Žlutá.
- Červená.
- Bílá.
- Skvrnitá.

VELIKOST:
Kohoutková výška: Psi 62 až 70 cm.
Kohoutková výška: Feny 60 až 68 cm.
Odchykly 2 cm nahoru jsou u psů vynikajících proporcí přípustné.

CHYBA: Jakákoliv odchylka od výše uvedených bodů se musí považovat za vadu, jejíž hodnocení musí být v přesném poměru s odchylkou.
LEHKÉ VADY:
- Hlava poněkud široký nebo nepříliš jemně cizelovaná.
- Tlama příliš špičatá, při pohledu ze strany horní linie tlamy rovná.
- Příliš zdůrazněné temeno.
- Chybějící jakýkoliv premolár.
- Klešťový skus.
- Poněkud kratší ocas, dosahující jen těsně přes hlezno.
- Jizvy, rány a oděry z lovu.
TĚŽKÉ VADY:
- Mohutná hlava.
- Přehnaně široká mozkovna se špičatou tlamou.
- Příliš zdůrazněný stop.
- Horní linie tlamy a lebky rovnoběžné.
- Silné pysky, vyslovený lalok.
- Mírný podkus.
- Ztráta špičáků, která nevznikla úrazem.
- Světlé, kulaté oči, vystupující oči.
- Entropium, ektropium.
- Krátké, malé uši, postavené uši.
- Krk kulatý a krátký.
- Sedlovitě pronesený hřbet.
- Výška beder níž než v kohoutku.
- Krátká, kulatá, příliš málo šikmá záď.
- Příliš malý obvod hrudníku.
- Sudovitě zaoblená žebra.
- Krátké slabiny.
- Oblé, silně vystupující a příliš málo protažené svaly.
- Nesprávný postoj, prsty nejsou těsně sevřené; kravský postoj.
- Slabé polštářky.
- Kupírované uši nebo ocas.
- Vnější linie hrubé, těžkopádné, neobratné.
- Nevyvážená povaha.
VYLUČUJÍCÍ VADY:
- Agresivita nebo bojácnost.
- Nedostatky typu.
- Rozštěp nosu.
- Silný podkus nebo předkus.
- Horní linie velmi široká, plochá a rovná.
- Hrudník zasahující hlouběji než k loktům.
- Znak, který naznačuje nebo dokazuje vkřížení jiného plemena.
- Albinismus.
Psi vykazující patrné psychické abnormality a nebo projevující vady chování musí být diskvalifikováni.

POZNÁMKA: Psi musí vykazovat dvě viditelně normálně vyvinutá varlata, nacházející se zcela v šourku.